ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ Solar Water Heater မ်ားဝယ္ယူရရိွႏိုင္ၿပီ။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရိွ MK အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္တြင္ Solar Water Heater မ်ားဝယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။
MK အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္
No.26,3 ward, Bogyoke Road, Pyin Oo Lwin.
Ph: 08521354, 09777663050